Vellykket tur på mjøsa i dag. Ved Samuelstuen camping

Da ble det en innom båten.